Vakanzen

Fagot 100% (1)


  • Orquesta Sinfónica de Euskadi - Basque National Orchestra - Euskadiko Orkestra Sinfonikoa logo
  • Art: Fest

  • Vollständige Beschreibung

  • Fagot - 100% (Fest)

  • Verpflichtung zu

  • Contrafagot

  • Anzahl der freien Stellen

  • 1

  • Anstellung

  • Fest

  • Laufzeit / Beginn

  • Noch nicht festgelegt

  • Bewerbungsschluss

  • Geschlossen

  • Weitere Anmerkungen

  • Incorporación enero 2019

  • Benötigte Dokumente

  • Zeugnis/Diplom

    Eingescannte Pass- oder Ausweiskopie.

    Pass- oder Ausweisnummer.